مزایای هومیک

مزایای هومیک


  • هر کاربر عضو هومیک میتواند پس از ثبت آگهی به صورت رایگان و یافتن  مشتری  برای ملک خود به دفتر مرکزی هومیک مراجعه نموده و با عقد قرارداد در محل از تخفیف 20درصدی  هومیک بهرمند شود.


  •  تخفیف 20 درصدی حق العمل در هر معامله شامل  مالکان املاک شخصی  میشود .


  • با انجام سه معامله در طول یک هفته از 25 درصد تخفیف حق العمل در هر معامله بهرمند شوید.


  • با معرفی ما به دوستان خود ضمن بهرمندی از مزایای ویژه  گامی در جهت  توسعه برنامه  بردارید.